Bir 1
İki 2
Üç 3
Dört 4
Beş 5
Altı 6
Yedi 7
Sekiz 8
Dokuz 9